W piątek, 20 kwietnia 2018 r. mieliśmy zaszczyt gościć w bibliotece, w Pacierzowie Pana Jędrzeja Moderskiego – byłego żołnierza Armii Krajowej i harcerza Szarych Szeregów, który w swoim przemówieniu przybliżył nam swoje i jego kolegów losy, którzy, tak, jak Pan Moderski, byli harcerzami i wraz z nim przyszło im stanąć do walki z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej.

Ponadto, oprócz gościa honorowego, swoją obecnością, zaszczycili nas: Zastępca Wójta Gminy Kłomnice – Pan Adam Śliwakowski, Radna Gminy Kłomnice – Pani Wanda Kusztal, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach – Pani Teresa Raźniak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Konarach – Pani Anna Gała, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach – Pan Artur Raźniak, małżonka sołtysa wsi Pacierzów – Pani Marzena Jurczyk oraz mieszkańcy Pacierzowa.Po przywitaniu przez Panią Wandę Kusztal wszystkich zebranych, a także po przemówieniu naszego honorowego gościa – Pana Jędrzeja Moderskiego, głos zabrał Pan Zbigniew Kowalczyk, który zorganizował wystawę własnoręcznie wykonanych modeli samolotów wojskowych z okresu II wojny światowej. Wystawę można było oglądać w bibliotece, w Pacierzowie.

Następnie, zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Konarach. Było to przedstawienie z elementami Teatru Cieni Szkolnego Koła Teatralnego „Uwolnij wyobraźnię” - zatytułowanego „Cienie przeszłości”. Spektakl został przygotowany pod kierunkiem Pani Wioletty Gały-Zyzik – nauczycielki języka polskiego w szkole, w Konarach. Po zakończeniu przedstawienia, zaproszeni goście, mogli obejrzeć także wystawę prac plastycznych szkół w Rzerzęczycach i w Konarach. Uczniowie tych szkół wykonali prace, których tematem była II wojna światowa w mojej wyobraźni. Były to prace konkursowe wykonane techniką dowolną na arkuszu formatu A3. Jury w składzie: Pani Oliwia Politańska – przewodnicząca Komisji Konkursowej, Pani Katarzyna Sosnowska –  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach oraz członek Komisji Konkursowej oraz Pani Marzena Jurczyk – członek Komisji Konkursowej, po naradzie przyznało nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie konkursu:

Kategoria I – uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych:

I miejsce – Klaudia Chrząstek, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Konarach;

II miejsce – Mikołaj Misiewicz, kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Konarach;

III miejsce – Martyna Berska, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Konarach.

Kategoria II – uczniowie klas II i III gimnazjum:

I miejsce – Julia Leciak, kl. II gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach;

II miejsce – Natalia Pałuszka, kl. II gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach;

III miejsce – Amadeusz Ciesielski, kl. II gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Prace można obejrzeć w bibliotece w Pacierzowie, na specjalnie zorganizowanej, na tę okoliczność, wystawie. Po wręczeniu laureatom konkursu dyplomów i nagród książkowych, wszyscy udali się na poczęstunek.