Organizator : Koło Gospodyń „Garnkowianki”

Współpraca : Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Garnku

Patronat:

Wójt Gminy Kłomnice

Cel konkursu:

- popularyzacja pięknej przyrody jesiennej oraz kwiatów z własnych ogrodów,

- pobudzanie wyobraźni plastycznej,

- ożywienie kontaktów międzyludzkich,

- kształtowanie wśród mieszkańców poczucia piękna.

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
  2. Bukiety własnego autorstwa z darów jesieni opisane (Imię i nazwisko, wiek i nr tel.)

Termin :

  1. Gotowe bukiety należy dostarczyć do Filii GBP w Garnku w terminie do 20 października 2015 r.

Ocena prac :

  1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny zgłoszonych bukietów.
  2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie naszgarnek.pl oraz biblioteka.klomnice.pl/filie/garnek w terminie do 30 października 2015 r.
  3. Informacja o terminie uroczystego wręczeniu nagród będzie opublikowana na w/w stronach.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konkursie!

Przewidziane nagrody, wyróżnienia i dyplomy!