Afiliacja określa miejsce zatrudnienia autora publikacji. Jeżeli autor podaje w publikacji, najczęściej przy swoim nazwisku, określoną instytucję jako miejsce zatrudnienia, to publikacja ta jest oceniana jako dorobek danej instytucji.

    Takim dorobkiem może poszczycić się filia biblioteczna w Skrzydlowie. Została ona podana jako afiliacja przy nazwisku Anny Tyras, autorki publikacji pt. "Charakterystyka częstochowskich gazetek parafialnych", która ukazała się w Biuletynie Bibliotek Kościelnych  Fides. 

    Anna Tyras, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach - filia w Skrzydlowie, prowadziła rozległe badania dotyczące gazetek parafialnych na terenie miasta Częstochowy. Analiza zebranego materiału została przedstawiona w pracy magisterskiej p.t. „Współczesna parafialna prasa katolicka w Częstochowie”, której obrona odbyła się na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. 

     Praca spotkała się z uznaniem wśród badaczy prasy katolickiej. Autorka otrzymała propozycję napisania artykułu do Biuletynu Bibliotek Kościelnych Fides - prestiżowego, ogólnopolskiego czasopisma naukowego. Anna Tyras przygotowała ponad dwudziestostronicowy artykuł pt. „Charakterystyka częstochowskich gazetek parafialnych”, gdzie dokonała szczegółowej analizy formalnej i rzeczowej gazetek parafialnych oraz zobrazowała częstochowskie środowisko religijne.

      Biuletyn Bibliotek Kościelnych Fides jest pismem punktowanym na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lista czasopism punktowanych MNISW to wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację. Jest publikowana corocznie od 2004 r. i może  służyć do oceny instytucji  i pracowników naukowych.

         Dzięki zaangażowaniu i wzmożonej pracy Anny Tyras Biblioteka w Skrzydlowie została wymieniona jako afiliacja w Biuletynie Fides, co jest dużym osiągnięciem i promocją tej biblioteki w środowisku naukowym. 

Nasza Biblioteka Publiczna - Filia w Zawadzie mieści się obecnie w Szkole Podstawowej. Mamy jedno duże pomieszczenie na parterze, w którym mieści się około 6 tysięcy książek dla osób dorosłych oraz dzieci. Jest kącik czytelniczy, z którego można skorzystać w każdej chwili oraz dostęp do internetu. Zapraszam również wszystkich czytelników, którzy chcieliby skorzystać z prasy.

Biblioteka jest czynna trzy razy w tygodniu i każdy może skorzystać, ponieważ godziny otwarcia dostosowane są do dzieci w czasie lekcji, we wtorek i środę, natomiast w piątek jest czynna od godz 10-tej do 18-tej. Dzieci na każdej przerwie korzystają z biblioteki. Jedni wolą panującą tu ciszę, inni przychodzą wymienić sobie książkę, a jeszcze inni korzystają z księgozbioru podręcznego. Wychowawcy poszczególnych klas przychodzą w wolnej chwili na lekcje biblioteczne, które staram się prowadzić tak, aby dzieci zachęcić do korzystania z zasobów naszej biblioteki.

IMG 1221

IMG 1216

IMG 1214

IMG 1219

 

„Bo koty są dobre na wszystko.

Na wszystko, co życie nam niesie.

Bo koty, to czułość i bliskość

na wiosnę, na lato, na jesień….”


            17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Jest to międzynarodowe święto, które po raz pierwszy ustalone zostało w 1990 roku we Włoszech, a w Polsce obchodzimy je od 2006 roku.

Dnia 18 lutego 2018 roku (niedziela) odbędą się zawody modeli halowych w klasie „F1N”, których organizatorami są Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach i Aeroklub Częstochowski.

Podkategorie