W ramach zbliżającej się XV edycji ogólnopolskiego „Tygodnia bibliotek” pod hasłem

"(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA",  

Biblioteka Publiczna w Skrzydlowie zaprasza do wzięcia udziału w 

GMINNYM  KONKURSIE PLASTYCZNYM

NA PLAKAT PROMUJĄCY BIBLIOTEKĘ I CZYTELNICTWO

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Kłomnice.

 

 Konkurs

Dnia 10 marca 2018 r. mieliśmy zaszczyt gościć w bibliotece w Pacierzowie Panią Ewę Zagórską, nauczycielkę techniki w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki we Mstowie.

5 marca dzieciaki z Przedszkola w Rzerzęczycach miały okazję poznać niezwykłego gościa z odległej galaktyki.

     Afiliacja określa miejsce zatrudnienia autora publikacji. Jeżeli autor podaje w publikacji, najczęściej przy swoim nazwisku, określoną instytucję jako miejsce zatrudnienia, to publikacja ta jest oceniana jako dorobek danej instytucji.

    Takim dorobkiem może poszczycić się filia biblioteczna w Skrzydlowie. Została ona podana jako afiliacja przy nazwisku Anny Tyras, autorki publikacji pt. "Charakterystyka częstochowskich gazetek parafialnych", która ukazała się w Biuletynie Bibliotek Kościelnych  Fides. 

    Anna Tyras, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach - filia w Skrzydlowie, prowadziła rozległe badania dotyczące gazetek parafialnych na terenie miasta Częstochowy. Analiza zebranego materiału została przedstawiona w pracy magisterskiej p.t. „Współczesna parafialna prasa katolicka w Częstochowie”, której obrona odbyła się na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. 

     Praca spotkała się z uznaniem wśród badaczy prasy katolickiej. Autorka otrzymała propozycję napisania artykułu do Biuletynu Bibliotek Kościelnych Fides - prestiżowego, ogólnopolskiego czasopisma naukowego. Anna Tyras przygotowała ponad dwudziestostronicowy artykuł pt. „Charakterystyka częstochowskich gazetek parafialnych”, gdzie dokonała szczegółowej analizy formalnej i rzeczowej gazetek parafialnych oraz zobrazowała częstochowskie środowisko religijne.

      Biuletyn Bibliotek Kościelnych Fides jest pismem punktowanym na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lista czasopism punktowanych MNISW to wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację. Jest publikowana corocznie od 2004 r. i może  służyć do oceny instytucji  i pracowników naukowych.

         Dzięki zaangażowaniu i wzmożonej pracy Anny Tyras Biblioteka w Skrzydlowie została wymieniona jako afiliacja w Biuletynie Fides, co jest dużym osiągnięciem i promocją tej biblioteki w środowisku naukowym. 

Podkategorie