WYNIKI KONKURSU

„WIERSZ O BIBLIOTECE”

 

         W ramach XIV edycji ogólnopolskiego „Tygodnia bibliotek” pod hasłem "BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE", Biblioteka Publiczna w Skrzydlowie po raz kolejny ogłosiła konkurs na "Wiersz o bibliotece" Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Kłomnice.

Celem  konkursu była promocja czytelnictwa i bibliotek wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie zainteresowania książką szerokich kręgów młodego społeczeństwa, pokazanie  roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji, zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.

 Tydzień Bibliotek 2017 – XIV edycja pod hasłem 

„Biblioteka. Oczywiście!”  

       

             Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek. Jest to program, którego celem jest promocja czytelnictwa i bibliotek, zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, pobudzenie zainteresowania społeczeństwa książką oraz pokazanie roli czytania i znaczenia bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji. 

            Hasło odpowiada  na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?”. Zmieniające się  funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej. Chcemy, by Biblioteka postrzegana była  jako instytucja na trwałe wpisana w pejzaż kulturowy. 

           

Już po raz czwarty Biblioteka Publiczna w Pacierzowie zorganizowała konkurs plastyczny - kartka wielkanocna.

W naszej filii od 6 marca w każdy poniedziałek odbywały się warsztaty wielkanocne.

Podkategorie