Zakończył się XVI Ogólnopolski  Tydzień Bibliotek. W tym roku obchodzony był pod hasłem #biblioteka. W Bibliotece Publicznej w Rzerzeczycach obchodziliśmy go bardzo aktywnie. Zorganizowałam szereg zajęć dla dzieci i młodzieży, które miały na celu „podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa”.

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek w naszej bibliotece odbyły się kolejne zajęcia promujące bibliotekę i czytelnictwo. Tym razem zajęliśmy się budową zewnętrzną książki

Czytając książkę nikt nie zastanawia się nad jej poszczególnymi elementami, z których została zbudowana. Każdy z nas skupia swoją uwagę tylko na treści. 

W ramach Tygodnia Bibliotek do naszej biblioteki zawitały dzieci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach.

Podczas obchodów Tygodnia Bibliotek 2019, w Bibliotece Publicznej w Rzerzęczycach prowadziliśmy akcję DOBRY SPOSÓB NA CZYTANIE. Szukaliśmy najlepszego, najprzyjemniejszego sposobu na czytanie.

 załóż pomarańczową sznurówkę

powiedz hejtowi NIE

#JESTNASWIĘCEJ

W odpowiedzi na problem hejtu wystartowała akcja Fundacji Orange pod hasłem #jestnaswiecej. Kampania jest skierowana do młodzieży, a także do rodziców i wychowawców. Ma na celu wprowadzenie w tematykę hejtu w sieci i sposobów radzenia sobie z nim.