Zapraszamy do udziału w Tygodniu Kodowania od 15 do 23 października 2016 r.

Przy naszej Bibliotece w Rzerzęczycach działa Lokalny Klub Kodowania.

Plakat

Dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) z Warszawy Bibliotece Publicznej w Rzerzęczycach udało się zaistnieć na arenie ogólnopolskiej. Misją Fundacji jest wspieranie przede wszystkim mieszkańców małych miejscowości w korzystaniu z nowych technologii komunikacyjnych. W efekcie mają oni dostęp do praktycznej wiedzy, uczą się rozwiązywać konkretne problemy swoich społeczności i realizować ich aspiracje oraz twórczo poszukują nowych pomysłów i wspólnie je realizują.

16 maja na zaproszenie pani Anny Równiak, nauczyciela bibliotekarza z Zespołu Szkół w Witkowicach, udałam się do jej biblioteki szkolnej, aby pokazać dzieciom z klasy IV Szkoły Podstawowej nasze biblioteczne iPady i zaprezentować im ich możliwości.

Wyniki konkursu ogólnopolskiego "Skąd się wzięły małpy w Internecie"

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach Filia w Rzerzęczycach przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Skąd się wzięły małpy w Internecie”, w którym wzięło udział 100 bibliotek, głównie miejskich, gminnych i szkolnych (lista bibliotek biorących udział w konkursie). 

W lutym i marcu 2016 r. w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzerzęczycach odbyły się zajęcia dla dzieci z klasy III i IV SP w Rzerzęczycach pt. "Skąd się wzięły małpy w Internecie?". Dzieci chętnie brały w nich udział, również ze względu na nasze biblioteczne tablety.