Biblioteka Publiczna w Rzerzęczycach znalazła się w gronie 100 placówek z całej Polski uczestniczących w programie ”Globalnie w bibliotekach”. W czerwcu zostały zrealizowane warsztaty dla dzieci wprowadzające w tematykę pomocy humanitarnej – „Kiedy przychodzi kryzys”. Program realizowany jest przez Polską Akcję Humanitarną we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i ma na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad obrazem pomocy humanitarnej.

plakat turniej poprawiony maly

Sympatycy królewskiej gry! Pamiętajcie, że nie zawsze faworyt wygrywa! Nasz Turniej jest imprezą rekreacyjną dla całych rodzin.

„Panna Jones i Książkowe Emporium” – nowa książka Sylvii Bishop, była inspiracją do przeprowadzenia warsztatów czytelniczych dla najmłodszych użytkowników Biblioteki Publicznej w Rzerzęczycach.

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek, 16 maja przybyły do Biblioteki dzieci z Oddziału Przedszkolnego SP w Rzerzęczycach.

14 maja gościliśmy w Bibliotece Publicznej dzieci z Przedszkola z Rzerzęczyc. Niektóre były w Bibliotece po raz pierwszy.