ABOLICJA w Bibliotece Publicznej w Rzerzęczycach.
Wszystkich czytelników prosimy o zwrot przetrzymanych książek.
Do 10 stycznia trwa świąteczna AMNESTIA. W tym czasie umorzymy wszystkie kary zapominalskim czytelnikom.

                                                                              Bibliotekarz Anna Tyras

abolicja witeczna

 

Dzieci swoje prawa mają...

Zarówno dorośli jak i dzieci mają swoje prawa – „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.  Źródłem tego prawa jest art. 30 zapisany w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.  

"O osobach z niepełnosprawnościami" to akcja organizowana wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Humanity in Action. Do akcji zostało przyjętych 101 bibliotek z całej Polski, wśród których znalazła się nasza biblioteka. 

   27 listopada, w bibliotece świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia z Oddziałem Przedszkolnym SP w Rzerzęczycach. Misiowemu spotkaniu towarzyszyły pluszaki, książki i bajki o misiach.

Z M I S I O W A N A    B I B L I O T E K A

MAY MIS PLAKAT  Filia biblioteki publicznej w Rzerzęczycach przystąpiła do projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. To Ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców.