21 września 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie odbyło się seminarium na temat: "Rola amatorskich zespołów teatralnych w środowisku wiejskim", na które otrzymałyśmy zaproszenie. Program obejmował występ zespołu "Dąbrowianie" z GOK-u w Dąbrowie Zielonej z obrzędem "Wyzwoliny kosiarza". Amatorzy teatralni przedstawili tematykę obrzędową w bardzo pięknym stylu, którego na pewno nie powstydziliby się profesjonalni aktorzy. Potrafili zachwycić i rozbawić zgromadzoną publiczność.

Czytanie ma na celu promocję polskiej kultury, wzmacnianie wspólnoty narodowej, zbliżanie pokoleń. Przypomina o wartości dzieł polskich pisarzy, budzi ducha zbiorowej tożsamości Polaków. Wspólna lektura pereł polskiej literatury jest wspaniałą przygodą intelektualną, sposobem na radosne spędzenie wolnego czasu w towarzystwie osób, które łączy miłość do rodzimej kultury.

Biblioteka Śląska w Katowicach każdego roku w kwietniu przesyła sprawozdanie z działalności Biblioteki Śląskiej i Bibliotek Publicznych województwa śląskiego. Dział statystyki i bibliotekoznawstwa zajmuje się przedstawieniem działalności bibliotek w ujęciu ilościowym. Badania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach wykazały, że w 2013 r. zajęła ona czwarte miejsce w agregatowym indeksie aktywności bibliotek powiatu częstochowskiego.

Analiza działalności bibliotek powiatu częstochowskiego przedstawiona jest przy pomocy wykresów:
Wyniki i wskaźniki Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach w powiecie częstochowskim w 2013 r.

Obserwacje życia codziennego i chęć przekazania odczuć drugiemu człowiekowi sprawiły, że Pani Janina Chrząstek - mieszkanką naszej gminy zaczęła pisać wiersze. W 2009 roku wydana została Antologia wierszy poetów częstochowskich Klubu "Złota Jesień", w której ukazało się kilka Jej utworów. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach wydała w 2012 roku tomik poezji Pani Janiny Chrząstek "Chwila refleksji". Został on dobrze przyjęty przez czytelników. Autorka pisze nadal. W maju ukazał się kolejny tomik "Chwila refleksji" część II. Wiersze są odzwierciedleniem oglądanej przez Nią rzeczywistości, przemyśleniami i wydarzeniami w kraju i na świecie. W dniu 28 maja mieliśmy okazję wysłuchania wierszy w wykonaniu autorki. Tomiki jej poezji można wypożyczyć w naszych bibliotekach

Fotorelacja

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłomnicach 14 maja gościł Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży MORALITET. Przedszkolaki obejrzały bajeczkę promującą zasady dobrego wychowania ,,Były sobie Krasnoludki". Dzieciom często trzeba przypominać o zasadach grzeczności i dobrego wychowania. Posłuszeństwo niejednokrotnie ustrzeże je przed niebezpiecznymi sytuacjami. Ta pełna ciepła, wesoła i sympatyczna bajeczka o Krasnoludkach i Leśnym Dziadku z pewnością pobudziła wyobraźnię najmłodszej widowni i przypomniała, że lepiej być grzecznym i miłym, niż kapryśnym, niesympatycznym psotnikiem.

mgr Teresa Raźniak
Dyrektor GBP w Kłomnicach

klomnice teatr

Więcej zdjęć z przedstawienia dla przedszkolaków