29 kwietnia 2014 r. odbyła się Regionalna Konferencja dla bibliotekarzy i nauczycieli języka polskiego "Tradycja i nowoczesność w bibliotece szkolnej oraz na lekcjach języka polskiego" zorganizowana przez Zespół Szkół w Kłomnicach przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
W konferencji uczestniczyły Panie bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach: Renata Wasiak, Małgorzata Smolarczyk (filia w Garnku), Dorota Majchrzak (filia w Pacierzowie). Po wysłuchaniu wykładu mgr K. Kucharzewskiej z RODN "WOM" w Częstochowie na temat biblioterapii, odbyły się warsztaty. Każdy uczestnik brał udział we wszystkich warsztatach:

  •  Warsztaty z biblioterapii - prowadzone przez mgr K. Kucharzewską;
  •  Warsztaty "Jak wykorzystać Google na lekcjach?" - mgr K. Wilk z RODN "WOM" w Częstochowie;
  •  Warsztaty "Obserwacja ucznia na lekcjach" - mgr M. Rokicka - trener CEO w Warszawie.

Zdobyta wiedza i umiejętności przydadzą się bibliotekarkom w codziennej pracy.

Dorota Majchrzak

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kłomnicach 17 marca 2014 r. odbyło się spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem. Autora książki "Matuszka Rosija"od lat ciągnęło do poznawania świata. Jako pracownik firmy Cheminvest wyjechał na kilkuletni kontrakt do Moskwy. W latach 1990-1993 był obserwatorem życia codziennego w upadającym, komunistycznym Imperium. Podczas spotkania opowiedział wiele zdarzeń nieprawdopodobnych, ciekawych, a także humorystycznych.

mgr Teresa Raźniak
Dyrektor GBP w Kłomnicach

Zdjęcia ze spotkania autorskiego

Książkę "Matuszka Rosija" można wypożyczyć w naszych bibliotekach.

25 lutego 2014 r. w Bibliotece Akademickiej Wyższej Szkoły Biznesu im. prof. J. Altkorna w Dąbrowie Górniczej odbyła się druga edycja warsztatów skutecznego pozyskiwania informacji "Google to nie wszystko...". W warsztatach udział wzięli bibliotekarze oraz pracownicy informacji naukowej
z województwa śląskiego. Wśród nich były także 2 bibliotekarki z GBP w Kłomnicach: Dorota Majchrzak z filii w Pacierzowie i Monika Rączkowska z filii w Rzerzęczycach. Podczas szkolenia uczestnicy poznali bazy bibliograficzne, pełnotekstowe i hybrydowe, wybrane repozytoria, wydawnictwa instytucji naukowych, wydawnictwa towarzystw naukowych, wyszukiwarki i bazy danych (wiarygodne i naukowe) dostępne bezpłatnie w sieci.

Monika Rączkowska GBP Filia w Rzerzęczycach

W środę 19 lutego gościliśmy w bibliotece grupę Skrzatów z Przedszkola w Kłomnicach. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z biblioteką, omówienie zasad korzystania z niej, a przede wszystkim pobudzenie zainteresowania książką. Małym czytelnikom zaprezentowano ciekawe wydawnictwa dla najmłodszych oraz podkreślono różnicę między biblioteką a księgarnią. Skrzaty zapoznały się z książką "Elementarz małego Polaka", z której dowiedziały się o godle i barwach Polski.

21 listopada w Bibliotece Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie odbyło się specjalistyczne szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu częstochowskiego zorganizowane przy współpracy Konsorcjum „SOWA”, Biblioteki Śląskiej w Katowicach i gospodarza spotkania. Przedmiotem szkolenia było opracowanie zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21, skierowane dla bibliotekarzy rozpoczynających katalogowanie w systemie SOWA2/MARC21. W szkoleniu wzięło udział 37 osób, w tym 8 bibliotekarzy
z GBP w Kłomnicach.

czestochowa szkol