W tym roku akcję Narodowego Czytania zorganizowaliśmy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłomnicach. Wydarzenie miało miejsce w sali widowiskowej GOK 2 września.

26 kwietnia 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach zorganizowała spotkanie autorskie, którego gościem był Roman Pankiewicz - podróżnik i autor tryptyku Trzy Żywioły : "Matuszka Rosija", "Niemcy. Moja mała ojczyzna", "Islandia".

list gratulacyjny 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach wzięła aktywny udział w projekcie "Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę".
2 listopada 2016 roku zorganizowała interaktywne warsztaty z robotami zachęcające do nauki kodowania.
Uczestnicy tych warsztatów przekonali się na czym polega i jak wiele radości daje programowanie,
a także zostali zainspirowani do rozwijania tej przyszłościowej umiejętności.

certyfikat

Klomnice

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach otrzymała podziękowanie od Prezydenta RP za włączenie się do akcji Narodowe Czytanie.
Pan Prezydent przesłał wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy w naszej gminie wspierali akcję i brali w niej udział. Przekazał Bibliotece okolicznościowy egzemplarz „Quo vadis” wydany przez kancelarię Prezydenta RP. Zaprasza nas do uczestnictwa w przyszłorocznym Narodowym Czytaniu i prosi abyśmy nie zapomnieli o książkach i ich bezcennej roli.

 list