W dniach 8 - 15 maja 2016 r. odbędzie się XIII edycja programu Tydzień Bibliotek.

Głównym jego celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza  i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Na naszych oczach biblioteki zmieniają swoje oblicze. Nowoczesność bibliotek, ich atrakcyjna oferta edukacyjno-kulturalna i swobodniejsze zasady korzystania ze środków przekazu zapewniają dobry klimat do rodzenia się ciekawych pomysłów. Dlatego w bibliotece tworzy się, ciekawie spędza czas i poszerza horyzonty; jednym słowem – biblioteka inspiruje.

Biblioteka Publiczna w Rzerzęczycach zaprasza dzieci na bezpłatny e-learningowy  kurs angielskiego FunEnglish.pl. Kurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Katalog on-line 

katalog

 

logo neon.71fa40570160

Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Kłomnicach pod opieką Pani  Beaty Wyrwał i Henryki Bartnik przyszli do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach. Dla większości z nich nie była to pierwsza wizyta w bibliotece.

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie to od wielu lat jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. W drugim dniu targów 23 października bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii w Kłomnicach uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Częstochowski Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.