Tydzień Bibliotek 2017 – XIV edycja pod hasłem 

„Biblioteka. Oczywiście!”  

       

             Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek. Jest to program, którego celem jest promocja czytelnictwa i bibliotek, zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, pobudzenie zainteresowania społeczeństwa książką oraz pokazanie roli czytania i znaczenia bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji. 

            Hasło odpowiada  na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?”. Zmieniające się  funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej. Chcemy, by Biblioteka postrzegana była  jako instytucja na trwałe wpisana w pejzaż kulturowy. 

           

       W grudniu w Bibliotece Publicznej w Skrzydlowie odbyły się "Świąteczne warsztaty" dla dzieci i młodzieży.

     Listopad to kolejny miesiąc głośnego czytania w Bibliotece Publicznej w Skrzydlowie.

      Tym razem wtorkowe spotkania z cyklu „Kocham Polskę“ nawiązywały do Święta Niepodległości i historii Polski.

11 listopada mija 98 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe, które upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–1918). Zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku, przywrócono je ustawą w 1989 roku. W Polsce obchodzone jest corocznie 11 listopada.

    W październiku Biblioteka Publiczna w Skrzydlowie rozpoczęła cykl wtorkowych spotkań, podczas których czytaliśmy głośno. W każdy wtorek uczniowie Zespołu Szkół w Skrzydlowie mogli posłuchać najpiękniejszych bajek.