Zakończył się XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem: Biblioteka. Oczywiście!

W Bibliotece Publicznej w Skrzydlowie był jak zawsze głośny, wesoły i wypełniony spotkaniami z najmłodszymi czytelnikami.

 

 

WYNIKI KONKURSU

„WIERSZ O BIBLIOTECE”

 

         W ramach XIV edycji ogólnopolskiego „Tygodnia bibliotek” pod hasłem "BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE", Biblioteka Publiczna w Skrzydlowie po raz kolejny ogłosiła konkurs na "Wiersz o bibliotece" Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Kłomnice.

Celem  konkursu była promocja czytelnictwa i bibliotek wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie zainteresowania książką szerokich kręgów młodego społeczeństwa, pokazanie  roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji, zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.

 Tydzień Bibliotek 2017 – XIV edycja pod hasłem 

„Biblioteka. Oczywiście!”  

       

             Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek. Jest to program, którego celem jest promocja czytelnictwa i bibliotek, zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, pobudzenie zainteresowania społeczeństwa książką oraz pokazanie roli czytania i znaczenia bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji. 

            Hasło odpowiada  na pytanie „Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze?”. Zmieniające się  funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie zakresu działań biblioteki publicznej. Chcemy, by Biblioteka postrzegana była  jako instytucja na trwałe wpisana w pejzaż kulturowy. 

           

       W grudniu w Bibliotece Publicznej w Skrzydlowie odbyły się "Świąteczne warsztaty" dla dzieci i młodzieży.

     Listopad to kolejny miesiąc głośnego czytania w Bibliotece Publicznej w Skrzydlowie.

      Tym razem wtorkowe spotkania z cyklu „Kocham Polskę“ nawiązywały do Święta Niepodległości i historii Polski.