Spis treści

 

 

WYNIKI KONKURSU

„WIERSZ O BIBLIOTECE”

 

         W ramach XIV edycji ogólnopolskiego „Tygodnia bibliotek” pod hasłem "BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE", Biblioteka Publiczna w Skrzydlowie po raz kolejny ogłosiła konkurs na "Wiersz o bibliotece" Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Kłomnice.

Celem  konkursu była promocja czytelnictwa i bibliotek wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie zainteresowania książką szerokich kręgów młodego społeczeństwa, pokazanie  roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji, zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.

          Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu „Wiersz o bibliotece”

Oceną prac zajęła się komisja w składzie: p. dyrektor Teresa Raźniak, p. Renata Michoń i p. Renata Wasiak.

Spośród uczestników niekwestionowanymi liderami zostali ex aequo:

 - Zuzanna Niedzielska Kl.: III, Szkola Podstawowa w Konarach

- Bartosz Bąk Kl. : IIIa, Szkoła Podstawowa w Kłomnicach

Swoją twórczością zaszczyciła nas również Pani Helena Budziałowska z Zawady.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników i dziękujemy za zaangażowanie!!!

Mamy nadzieję, iż nagrody przyniosą wiele zadowolenia i będą przypominały jak ważna jest promocja czytelnictwa i bibliotek wśród społeczeństwa.  

Bibliotekarz Anna Tyras

 

 

 

 

 

Nagrodzone prace: