Zapraszamy do filii w Zawadzie w następujących godzinach:

wtorek 8.00 - 16.00, środa 11.20 - 16.00, piątek 11.20 - 16.00